CV

Profesinė kvalifikacija, kvalifikacinis laipsnis, mokslo laipsnis

Vilniaus universitetas, klinikinės psichologijos magistrė, 1995

Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, socialinių mokslų psichologijos krypties daktarė, 2001

Pedagoginiai (mokslo) vardai

Mykolo Romerio universitetas, docento, 2008

Profesinė patirtis

1995-1997 Vilniaus miesto 8-poliklinika, medicinos psichologė

1997-2002 Vilniaus pedagoginis universitetas, psichologijos katedros asistentė

1997-2002 Vilniaus pedagoginis universitetas, psichologijos katedros doktorantė

2002 -2004 Vilniaus pedagoginis universitetas, psichologijos katedros lektorė

2002 rugsėjis -2004 Lietuvos teisės universitetas, psichologijos katedra, lektorė

2004 rugsėjis- iki dabar Lietuvos teisės universiteto (dabar Mykolo Romerio universiteto) psichologijos katedros docentė

Mokslinės stažuotės ir kvalifikacijos kėlimas

2013 (birželis 12-13). Dalyvavimas Transformacinės mediacijos mokymuose pažengusiems (Master Class on Transformative Mediation – 2 days advanced training for Mediators held by Joseph P.Folger and Judith Saul) Roma, Italija, pažymėjimas.
2012 m (vasaris, kovas, balandis). Dalyvavimas tarptautinės šeimos mediacijos mokymuose Briuselyje (Training for Trainers in International Family Mediation), pažymėjimas
2009 m. mokslinė stažuotė Stambulo Bilgi universitete (5 dienos) pagal Erasmus dėstytojų mainų programą.
2009 m. Europos analitinės psichologijos konferencijoje („Dialogue at the Threshold between East and West: Cultural Identity Past, Present and Future“).
2008 m. Dalyvavimas konferencijoje apie nuteistųjų reintegraciją Klivlendas (JAV) (Defendant/Offender Workforce Development Conference), pažymėjimas.
2007 gruodis Orebro universitetas Švedija seminaras “Ypatingi raidos psichologijos dalykai”.
2006 liepa dalyvavimas Budapešto Centrinės Europos vasaros mokykloje , baigimas kurso “Mediacija ir kiti demokratinio dialogo metodai”.
2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 mokslinė stažuotė (trukmė 1 savaitė) Jyvaskyla universitete pagal Erasmus mainų programą.
2001 liepa Europos paauglių tyrimų asociacijos vasaros mokykla Chebres (Šveicarija).
2000 rugsėjis -2000 lapkritis Psichologijos studijos Helsinkio universitete pagal doktorantų mainų programą.
1997 balandis-1997 gegužė stažuotė C.G. Jungo intitute Ciuriche (Šveicarija).

Dėstomi dalykai :

Tarpkultūrinė psichologija

Mediacija psichologo profesinėje veikloje

Verslo derybos ir mediacija verslo psichologo veikloje

Intercultural Psychology

Krizių psichologija ir konfliktų sprendimas

Mokslinių interesų kryptys

Paauglių psichologija, ateities tikslai, kognityvinės strategijos, konfliktai, mediacija (tarpininkavimas), verslo psichologija, tarpkultūrinė psichologija

Dalyvavimas projektuose

2006 m dalyvavimas projekte “Inovacijų plėtra Mykolo Romerio universiteto magistrantūros ir doktorantūros studijose”, ESF/2004/2.5.0-K01-053/SUT-171, Europos socialinis fondas, kaip viena iš vykdytojų. Paramos gavėjas – Mykolo Romerio universitetas.

2006 m. lapkričio mėn.-2008 m. sausio mėn. dalyvavimas Mykolo Romerio universiteto projekte „Universitetinių studijų prieinamumo gerinimas taikant naujausias informacines ir komunikacines priemones“ , vykdytoja.

2005-2007m Dalyvavimas Lietuvos pramonininkų konfederacijos projekte “Verslumo  ugdymas Mykolo Romerio, Kauno technologijos ir Vilniaus Gedimino  technikos universitetuose socialinių  ir inžinerinių mokslų srityse”.

2006-2008 m

Dalyvavimas Europos struktūrinių fondų projekte pagal BPD priemonę 2.3 „Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, socialinės adaptacijos ir integracijos į visuomenę skatinimas” BPD2004-ESF-2.3.0-02-05/0036, Europos socialinis fondas,  vykdymo grupės narė. Paramos gavėjas – Mykolo Romerio universitetas.

2009-2012m ir 2010-2011m dalyvavimas Erasmus intensyvioje programoje (Lifelong learning programme Erasmus) „Challenges to Identity in the Context of Globalization: Multidisciplinary and Multicultural Perspectives” (nuo 2010 m projekto koordinatorė).